abocn-grower

ถ้าถามถึงเกี่ยวกับการกินหรือการเป็นอยู่นั้นคนไทยสมัยก่อนนั้นให้ความสนใจมากในเรื่องนี่เพราะว่าคนไทยสมัยก่อนนั้นมักจะใช้ความสามารถของตัวเองเพื่อในการทำมาหากินหรือเพื่อในการใช้ชีวิตให้อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นอิกแล้วแถมยังมีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วยังสามารถแบ่งปันเพื่อนบ้านได้อิกด้วยแล้ววันนี้เราจะมาคุยและพูดถึงเกี่ยวกับ คำว่าเกษตรกันว่าความเป็นมานั้นเป็นยังไงและอะไรคือคำว่าเกษตร คำว่าเกษตรนั้นคือการเพราะปลูกพืชผักหรือการเลี้ยงปาเลี้ยงไก่หรือเลี้ยงสัตว์และอิกอย่างหนึ่งก็คือการทำไรทำนาหรือจะเอาแบบกว้างๆมันก็คือการทำอะไรก็ได้ที่ทำออกมาแล้วสามารถนำสิ่งของนั้นกลับมาแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้นั้นเอง และถามว่าชาวเกษตรนั่นต้องทำอะไรบ้างเราจะมายกตัวอย่างเช่นการทำบ่อฟาร์มเลี้ยงปาอย่างแรกที่เราต้องทำก็คือในหนึ่งวันนั้นสิ่งแลกคือตื่นเช้าขึ้นมานั้นเราต้องหมั่นดูนำว่าใสและสะอาดหรือไม่ถ้าไม่เราก็ต้องหาสาเหตุและวิธีแก้ไขแล้วสิงเลยเราต้องให้อาหารที่ทำให้ปลาที่เราเลี้ยงนั้นโตแล้มีเนื้อที่ใหญ่และเหมาะแก่การส่งออกไปขายยังท้องตลาดนั้นเองและถ้าถามว่าการเกษตรนั้นเราสามารถบอกอิกได้เลยว่ามันคืออาชีพที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้โดยที่เราไม่ต้องออกไปทำงานที่ไหนหรือทำงานนอกบ้านนั่นเองงานที่ทำนั้นก็นั้นไปจำพวกของที่เรานั้นทำได้ง่ายและมีต้นทุนที่ไมแพงมากจนเกินไปแล้วสิ่งที่ชาวเกษตรหรือชาวไร่ชาวสวนนั้นต้องการก็คือความอยู่ด้วยมือเท้าของตัวเองเดินได้ด้วยตัวเองและเป็นนายของตัวเองนั่นเองอาชีพเกษตรกรและตอนนี้คนไทยกว่าสี่สิบเปอร์เซนนั้นก็ทำการเกษตรอิกด้วยและประเทศไทยก็เป็นพื้นที่ ที่ทำงานเกี่ยวกับการเกษตรมากและเยอะที่สุดในประชาคมอาเซี่ยนอิกด้วย