abocn-turbine

ถ้าเรามาพูดถึงเกี่ยวกับการเกษตรนั้นเราจะมุงเน้นไปที่พวกเครื่องใช้สมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นจำพวกเครื่องไถนาเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้เครื่องรดน้ำภายในสวนพืชผักสวนครัวนั่นเองแต่หารู้ไม่ว่าก่อนที่จะมีของพวกนี้มานั้นเราเคยคิดกันไหมว่าเมื่อก่อนนั้น

ก่อนที่จะมีพวกเครื่องไถนานั้นคนไทยสมัยก่อนใช้อุปกรณ์อะไรในการทำไร่ทำนา นั่นก็คือควายหรือว่ากระบือของคนไทยนั่นเองเพราะว่าสมัยก่อนนั่นความเจริญและอุปกรณ์เทคโนโลยีนั้นยังมาไม่ถึงยังไม่เจริญเลยทำให้คนไทยสมัยก่อนฝึกวัวควายเพื่อนำเอามาเป็นอุปกรณ์การเกษตรนั่นเองอิกด้วยเนื่องจากค่ารางการใช้ในการชื่อเครื่องไถนานั้นมีราคาแพงมากหลายแสนเลยทำให้คนไทยนั้นฝึกวัวควายเพื่อที่จะนำมาเป็นเครื่องใช้ในการทำนานั่นเองข้อดีของมันนั้นก็มีคือลดต้นทุนในการผลิตและยังช่วยสืบสารอนุรักษ์ความเป็นมาของคนไทยสมัยก่อนเก่าแก่ได้อิกด้วยแต่นะยุคนี้สมัยนี้นั่นมันไม่เหมือนกันแต่ก่อนเนื่องด้วยอุปกรเทคโนโลยีที่ทันสมัยนั้นได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเลยทำให้จากการใช้วัวควายเป็นอุปกรณ์การเกษตรนั้นเริ่มที่จะถดถอยน้อยลงไปและตอนนี่ปันจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นเครื่องทุ่นแรงและใช้ในการทำนามากขึ้นเนื่องด้วยประหยัดค่าแรงงานประหยัดค่าจ้างประหยัดค่าอื่นๆอิกมากมายแล้วก็เครื่องไถนานั้นมีความเร็วในการทำนาและในการเก็บเกี่ยวข้าวสารที่เราปลูกไว้นั้นได้ไวกว่าคนปกติทำกว่าเร็วกว่าไวกว่าและยังประหยัดเวลาในการทำงานอิกด้วยนั่นคือข้อดีของอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่นั่นเองและตอนนี้นั้นเครื่องไถนาคูโบต้านั้นก็ยังเป็นที่หนึ่งของของตลาดการเกษตรเพราะว่ามันคือเครื่องกลและแถมยังเป็นเครื่องจักรที่มีหน้าที่ในการทำงานเต็มรูปแบบที่คนทั่วไปไม่สามารถทำได้นั้นเองและนั่นก็คือสิ่งที่ชาวเกษตรทุกคนต้องการและให้การยอมรับมีถึงทุกๆวันนี้