The advantages of doing

ข้อดีของการทำ “ฝาย” กั้นน้ำฝายชะลอน้ำ

ฝายกั้นน้ำ เป็นสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อกั้นทางน้ำ ตามปกติมักจะกั้น ห้วย, ลำธารขนาดเล็กในบริเวณต้นน้ำ หรือ พื้นที่ซึ่งมีความลาดชันสูง ถ้าเป็นช่องที่น้ำไหลแรงก็จะช่วยในการชะลอการไหลให้ช้าลงด้วย เพื่อเป็นการกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไปทับถมบริเวณตอนล่าง ซึ่งเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ำให้สมบูรณ์

ฝายชะลอน้ำแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ฝายชะลอน้ำแบบท้องถิ่น หรือฝายแม้ว สร้างจากวัสดุจากธรรมชาติ เช่น กิ่งไม้ , ไม้ล้ม รวมทั้งการนำก้อนหินมาวางเรียงกัน, ฝายชะลอน้ำแบบเรียงด้วยหิน หรือ ฝายกึ่งถาวร และฝายชะน้ำแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือ ฝายแบบถาวร โดยการก่อสร้างฝายชะลอน้ำต้องมีการศึกษาโดยละเอียด ในเรื่องของความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และปัญหา มิเช่นนั้นอาจเกิดผลเสียมากกว่าผลดีได้ เช่น สร้างแล้วทำให้น้ำนิ่ง ไม่เกิดการไหลเวียน ก็จะทำให้น้ำเน่าเสีย ระบบนิเวศเสื่อมโทรม จนอาจไปทำลายทรัพยากรธรรมชาติได้

ข้อดีของการทำ “ฝาย” กั้นน้ำ

  • ช่วยชะลอน้ำ เป็นการสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ผืนป่าตลอดทั้งปี แม้กระทั่งในฤดูร้อน ที่ปกติน้ำจะต้องแล้ง ปัจจุบันมีการดูแลป่าชุมชนรวมกว่า 210,000 ไร่
  • มีน้ำใช้อย่างพอเพียง ในฤดูร้อนหรือหน้าแล้ง ทำให้ชุมชนรอบป่าไม่ขาดแคลน
  • ลดอัตราการเกิดน้ำท่วม เหตุการณ์จริงที่ฝนตกหนักในพื้นที่ จ.ลำปาง พบว่าน้ำไม่ท่วมในพื้นที่สร้างฝาย เช่น ชุมชนบ้านสาสบหกอำเภอแจ้ห่ม , ชุมชนบ้านสามขา , บ้านเอียก ในอำเภอแม่ทะ เป็นต้น
  • ช่วยยืดระยะเวลาให้น้ำท่วมช้าลง ถ้าเกิดเหตุภัยธรรมชาติอย่างรุนแรงจะทำให้ชาวบ้านในชุมชน สามารถอพยพได้ทันเวลา
  • ช่วยลดจำนวนการเกิดไฟป่า จากเหตุการณ์จริงหลังจากสร้างฝายในพื้นที่ป่ารอบโรงงานปูนซิเมนต์ไทย จังหวัดลำปาง พบว่ามีการเกิดไฟป่าลดลงจากปีละ 200-300 ครั้ง เหลือเพียงปีละไม่เกิน 4-6 เท่านั้น
  • เกิดความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ป่า เช่น พื้นที่อนุรักษ์ป่าแม่ทรายคำ พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 22 ชนิด เช่น เม่นใหญ่ , สุนัขจิ้งจอก , แมวดาว ที่เป็นสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ , สัตว์เลื้อยคลาน 26 ชนิด เป็นต้น
  • ประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีอาหารเพียงพอตลอดปี
  • สร้างอาชีพ ทั้งการนำผลผลิตจากป่า เช่น เห็ด , ผักหวาน , สมุนไพร เป็นต้น นำไปขาย ถ้าบางแห่งมีธรรมชาติอันสวยงาม ก็เปิดเป็น Homestay สร้างรายได้แก่ให้ชุมชน 2 ทาง
  • ต่อยอดกิจกรรมใหม่ๆ เช่น ป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืน , จัดทำระบบการประปาภูเขา , จัดตั้งกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน เช่น กลุ่มการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว , กลุ่มการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และกลุ่มสมุนไพร เป็นต้น
abocn-turbine

อุปกรณ์การเกษตรเครื่องทุ่นแรงสมัยเก่า

ถ้าเรามาพูดถึงเกี่ยวกับการเกษตรนั้นเราจะมุงเน้นไปที่พวกเครื่องใช้สมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นจำพวกเครื่องไถนาเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้เครื่องรดน้ำภายในสวนพืชผักสวนครัวนั่นเองแต่หารู้ไม่ว่าก่อนที่จะมีของพวกนี้มานั้นเราเคยคิดกันไหมว่าเมื่อก่อนนั้น

ก่อนที่จะมีพวกเครื่องไถนานั้นคนไทยสมัยก่อนใช้อุปกรณ์อะไรในการทำไร่ทำนา นั่นก็คือควายหรือว่ากระบือของคนไทยนั่นเองเพราะว่าสมัยก่อนนั่นความเจริญและอุปกรณ์เทคโนโลยีนั้นยังมาไม่ถึงยังไม่เจริญเลยทำให้คนไทยสมัยก่อนฝึกวัวควายเพื่อนำเอามาเป็นอุปกรณ์การเกษตรนั่นเองอิกด้วยเนื่องจากค่ารางการใช้ในการชื่อเครื่องไถนานั้นมีราคาแพงมากหลายแสนเลยทำให้คนไทยนั้นฝึกวัวควายเพื่อที่จะนำมาเป็นเครื่องใช้ในการทำนานั่นเองข้อดีของมันนั้นก็มีคือลดต้นทุนในการผลิตและยังช่วยสืบสารอนุรักษ์ความเป็นมาของคนไทยสมัยก่อนเก่าแก่ได้อิกด้วยแต่นะยุคนี้สมัยนี้นั่นมันไม่เหมือนกันแต่ก่อนเนื่องด้วยอุปกรเทคโนโลยีที่ทันสมัยนั้นได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเลยทำให้จากการใช้วัวควายเป็นอุปกรณ์การเกษตรนั้นเริ่มที่จะถดถอยน้อยลงไปและตอนนี่ปันจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นเครื่องทุ่นแรงและใช้ในการทำนามากขึ้นเนื่องด้วยประหยัดค่าแรงงานประหยัดค่าจ้างประหยัดค่าอื่นๆอิกมากมายแล้วก็เครื่องไถนานั้นมีความเร็วในการทำนาและในการเก็บเกี่ยวข้าวสารที่เราปลูกไว้นั้นได้ไวกว่าคนปกติทำกว่าเร็วกว่าไวกว่าและยังประหยัดเวลาในการทำงานอิกด้วยนั่นคือข้อดีของอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่นั่นเองและตอนนี้นั้นเครื่องไถนาคูโบต้านั้นก็ยังเป็นที่หนึ่งของของตลาดการเกษตรเพราะว่ามันคือเครื่องกลและแถมยังเป็นเครื่องจักรที่มีหน้าที่ในการทำงานเต็มรูปแบบที่คนทั่วไปไม่สามารถทำได้นั้นเองและนั่นก็คือสิ่งที่ชาวเกษตรทุกคนต้องการและให้การยอมรับมีถึงทุกๆวันนี้

abocn-Agricultural machinery

อุปกรณ์แนวเกษตรและเศรษฐกิจนั้นสามารถอยู่ร่วมกับคนไทยได้อย่างไร

ถ้าถามถึงว่าคนไทยสมัยนี้นั้นอยู่ด้วยการดำรงชีวิตอย่างไรโดยที่ไม่เดือดร้อนคนอื่นนั้นมันก็มีได้มากหลายวิธีเช่นเดียวกันนั่นเองและที่สำคัญเลยคนในประเทศไทยนั้นยังนั้นใช้ความรู้ที่ได้จากการเล่าเรียนมาจากคนรุ่นสู่รุ่นทางด้านการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันเราได้อิกด้วย แต่ที่เราจะมาพูดคุยพูดถึงกันในวันนี้นั้นก็คือ อุปกรณ์และเครื่องใช้ภายในสวนครัวที่เราจำเป็นต้องใช้แล้วก็หน้าที่การทำงานของเจ้าตัวสิ่งอุปกรณ์กัน ขอยกตัวอย่างเช่น เครื่องไถนาคูโบต้านั้นหน้าที่การทำงานของมันก็คือมีหน้าที่ช่วยในการเก็บเกี่ยวข้าวที่กำลังถึงเวลาเก็บเกี่ยวและยังสามารถเก็บได้ไวกว่าปกติอิกด้วยสองเท่าและนอกจากนั้นแล้วคนไทยนั้นส่วนหนึ่งนั้นยังชอบในการปลูกต้นไม้อิกด้วยและดอกกล้วยไม้อิกด้วยเนื่องจากดอกกล้วยไม้นั้นมีความสวยงามและเสน่ห์ของมันก็คือมีกลิ่นหอมและอุปกรณ์การเกษตรที่ที่ใช้ในการตัดแต่งต้นไม้นั้นก็คือกรรไกรแต่งหน้าที่การทำงานของมันคือคอมตัดส่วนเกินหรือส่วนที่ไม่ต้องการหรือส่วนที่แหลมออกมาและส่วนที่เราไม่ต้องการนั่นเองและมันยังสามารถตัดในส่วนที่นิ้วของเรานั้นไม่สามารถตัดเองได้อิดด้วยและดอกกล้วยไม้หรือต้นกล้วยไม้นั้นยังเป็นที่ต้องการของตลาดอิกด้วยและชาวเกษตรสมัยใหม่นั้นยังมุ่งนั้นที่จะทำฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดอิกด้วยและยังเป็นผลผลิตที่ตลาดของเรานั้นต้องการอิกด้วยแล้วชาวเกษตรการประมงนั้นและช่วงนี้นั้นตอนนี่นั้นยังเป็นหน้าร้านอิกและปีนี้นั้นชาวเกษตรยังปลูกทุเรียนอิกด้วยเนื่องจากเป็นผลผลิตและกำไรดีมากถึงหนึ่งปีชาวเกษตรนั้นจะทำได้เพียงแค่ปะระครั้งก็ตาม แต่ละปีก็ถึงมียอดเงินหมุนเวียนได้ดีมากเลยและยังเป็นผลไม้ที่อร่อยมากอิกด้วย

abocn-tmaxresdefault

เกษตรทฤษฎีใหม่แก้ปัญหาให้เกษตรกรได้อย่างมั่นคง

ในประเทศไทยมีประชากรที่มีอาชีพทำการเกษตรมากที่สุดก็ว่าได้และมีกันทุกภาคพื้นที่กันเลยทีเดียว แต่การทำการเกษตรนั้นไม่ได้ทำให้ชาวเกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงและเพียงพอสำหรับการเลี้ยงชีพได้ จึงทำเกษตรกรหลายรายต้องเลิกอาชีพการทำเกษตรมาหางานอื่นทำกันเป็นจำนวนมาก บางรายยิ่งทำก็ยิ่งจะมีแต่หนี้สินเพิ่ม เนื่องจากการทำการเกษตรแบบเก่านั้นเป็นการปลูกพื้นเพียงหน้าเดียว จึงเสี่ยงในเรื่องของราคาการตลาดที่ขึ้นๆลงๆถ้าโชคดีก็ทำให้มีกำไรได้แต่ถ้าโชคร้ายขึ้นมาล่ะ นอกจากจะเหนื่อยกับการทำการเกษตรแล้วยังทำให้ต้องเป็นหนี้เป็นสินอีก เนื่องจากการขายผลผลิตไม่ได้กำไรแต่ต้องกินต้องใช้เท่าเดิม อีกทั้งชาวเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 20 % จะอยู่นอกพื้นที่ของชลประทาน ซึ่งจะประสบปัญหาในเรื่องของน้ำที่จะนำมาใช้ในการทำการเกษตร

ทั้งนี้ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ทรงพระราชดำริ การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

โดยการทำเกษตรทฤษฎีใหม่มีดังต่อไปนี้

ให้แบ่งที่ดินเป็น 4 ส่วน โดยส่วนที่ 1 ให้ทำเป็นบ่อเลี้ยงปลา 30% ของพื้นที่ ส่วนที่ 2 ให้ทำนา 30% ของพื้นที่เช่นเดียวกัน ส่วนที่ 3 ให้ปลูก พืชสวนพืชไร่และไม้ยืนต้นแบบผสมผสานกันไปหลากหลายชนิดและให้สอดคล้องกันเช่น ปลูกต้นสักพร้อมกับต้นชะพู เพื่อให้ทั้งสองได้เกื้อกูลกัน โดยให้ต้นชะพูเกาะรอบต้นสักแทนการใช้อย่างอื่นมาทำเป็นเสาร์เพื่อให้ต้นชะพูเกาะเลื่อย ส่วนที่ 4 ให้สร้างเป็นที่อยู่อาศัย และปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆนานาชนิด และให้ทำการเพาะเห็ด และเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเป็นต้น ซึ่งในส่วนที่ 4 นี้จะใช้พื้นที่ 10 % ของพื้นที่ทั้งหมด

เพียงเท่านี้เกษตรกรก็จะมีน้ำที่ใช้เป็นบ่อเลี้ยงปลาและเป็นบ่อที่มีไว้สำหรับกักเก็บน้ำในหน้าฝนเพื่อเอาไว้ใช้ทางการเกษตรได้ตลอดทั้งปี และจะมีรายได้หลายหลายช่องทางทั้งจากการทำนา เลี้ยงปลา พืชผักผลไม้ พืชผักสวนครัว หมู เห็ด เป็ด ไก่ ได้หมดทั้งสิ้น

หากเกษตรกรได้ทำตามขั้นตอนทั้งหมดมานี้ได้ก็จะมีชีวิตที่มั่นคงมีรายได้ที่คงที่และมีเวลาให้กับครอบครัว ซึ่งจะทำให้สังคมมีทั้งสิ่งแวดล้อมที่ดีและสุขภาพที่ดีอีกด้วย

abocn-cycle

เกษตรผสมผสานมีดีอย่างไรกับเกษตรกร

คำว่าเกษตรผสมผสานนั้นก็คือการปลูกพืชผักผลไม้หรือพืชผักสวนครัวต่างๆหลากหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน เป็นหลักการและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดำริ ซึ่งการทำเกษตรแบบผสมผสานนั้นมีประโยชน์อย่างมากในหลายๆเรื่องเช่น สร้างรายได้ตลอดทั้งปี ไม่กลัวเรื่องของราคาตกในช่วงที่ผลผลิตล้นตลาด

เกษตรผสมผสานสามารถทำได้จริงและเห็นผลถึงแม้จะมีแค่พื้นที่อยู่ไม่มากแต่ก็สร้างรายได้มาแล้วเดือนละเป็นแสนต่อเดือนต่อไร่ ขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวเกษตรกรเอง เรามาดูตัวอย่างของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จกันเลยดีกว่าครับว่าเขาปลูกอะไรและมีรายได้เท่าไหร่กันบ้าง จะยกตัวอย่างเกษตรกร ดังนี้

เกษตรกรรายนี้ มีเนื้อที่อยู่ 7 ไร่ครึ่ง แบ่งไปปลูกกล้วย 800 ต้น มะเขือพวงไร้หนามอีก 2,000 ต้น และยังมีพืชผักสวนครัวต่างๆรอบๆของพื้นที่ในสวนอีกด้วย มีทั้ง ข่า ตะไคร้ ขิง กะเพรา โหระพา พริก เป็นต้น และยังมีบ่อปลาอีก 11 บ่อ มีทั้งปลาดุก ปลานิล ปลาทับทิม ซึ่งเกษตรกรรายนี้ได้บอกว่าเขาสามารถสร้างรายได้เฉลยเดือนละ 20,000-30,000 ต่อเดือน ทั้งนี้รายได้หลักๆก็จะมาจากมะเขือพวงไร้หนามที่ได้ปลูกไว้ 2,000 ต้นซึ่งเมื่อถึงเวลาให้ผลผลิตก็จะเก็บขายได้ตลอดทั้งปีและที่สำคัญถ้าเราไม่เก็บผลของมะเขือพวงไร้หนามก็จะไม่ออกใหม่เหมือนกัน และรายได้อีทางก็มาจาก ผลผลิตจากกล้วย ที่ได้ปลูกไว้ 800 ต้นก็จะสามารถนำทั้งผลกล้วย หัวปี และหนอ ขายได้อีกเช่นกัน ส่วนรายได้เสริมก็มาจากปลาที่ได้เลี้ยงไว้อีก 11 บ่อ รวมทั้งพืชผักสวนครัวอื่นๆอีกด้วยทั้งนี้ พืชผักสวนครัวทั้งหลายยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่ากับข้าวได้อีกด้วย

เกษตรกรรายนี้ได้เล่าว่าหากเจอปัญหาในเรื่องของรายในการขายที่ต่ำก็จะไม่ทำให้เขาขาดทุนเพราะว่ายังมีรายได้จาดทางอื่นอีกด้วย ทั้ง ปลาที่ได้เลี้ยงไว้และพืชผักอีกกว่า 10 ชนิดที่มีอยู่ การทำเกษตรผสมผสานทำให้มีรายได้แบบรายวันโดยใน 1 เดือน จะมีรายได้จากการทำเกษตรผสมผสานเกือบแทบจะทุกวัน จึงไม่ต้องไปหากู้เงินมาเป็นก้อนๆเพื่อที่จะลงทุนในการซื้อปุ๋ยในการทำเกษตร ซึ่งการทำเกษตรโดยปลูกพืชแค่ชนิดเดียวนั้นหากราคาตกต่ำก็จะทำให้ขาดทุนและเป็นหนี้ได้ อีกทั้งเกษตรกรยุคใหม่มักจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนพวกการใช้ปุ๋ยที่มีสารเคมีต่างๆ เพื่อผลผลิตที่ดีและราคาถูกกว่าอีด้วย เห็นไหมละครับว่าการทำเกษตรแบบผสมผสานนั้นมีดีและมีความต่างกับการทำเกษตรแบบเดี่ยวอย่างไร

abocn-tSlideshow

ดื่มแล้วร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีกับเกษตรฟาร์มโคนม

ถ้าถามถึงเกี่ยวกับการทำเกษตรนั้นในประเทศไทยของเรานั้นมีมากหลายอย่างหลายชนิดแต่ถ้าพูดถึงเกี่ยวการทำงานด้วยแรงงานคนนั้นคนไทยเราก็ต้องคิดถึงเกี่ยวกับการทำการเกษตรนั้นเองเกษตรคือการทำไร่สวนการทำนาหรือการทำเกี่ยวกับการทำฟาร์มเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์นั้นเองแต่ที่เราจะเอามาพูดคุยพูดถึงกันก็คือฟาร์มโคนมนั้นเองถ้าถามถึงว่าฟาร์มโคนมนั้นดีอย่างไรคนเราหรือมนุษย์เราที่เกิดมานั้นก็ต้องดื่มนมจาแม่หรือจากสัตว์นั้นเองและนี่ก็คือที่มาของการเพราะเลี้ยงโคนมนั้นเองชาวเกษตรกรนั้นมุ่งนั้นเพื่อที่จะเลี้ยงโคนมนั้นเพื่อนำเอานมของมันมาดื่มมากินนั่นเองเพราะว่าชาวเกษตรกรนั้นมีความเห็นว่าในน้ำนมโคนั้นมีโปรตีนมากและเหมาะแก่ร่างกายของมนุษย์อิกด้วยเลยได้มีการจัดตั่งสถานที่ทำฟาร์มโคนมเลี้ยงกันนั่นเองและนี่ก็คือจุดประสงค์หลักของการทำโคนมนั่นเองและโคนมที่ชาวเกษตรนั้นสามารถที่จะนำมาให้กินกันนั้นต้องมีอายุสี่ปีขึ้นไปเพราะว่าช่วงนี่เป็นช่วงที่วัวเจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็เจริญเต็มวัยแล้วสารอาหารที่ได้จากน้ำนมวัวนั้นจะมีมากเยอะเลยทีด้วยและโปรตีนก็เยอะอิกด้วยแล้วชาวเกษตรกรยังสามารถนำเนื้อของวัวมานำจำหน่ายเป็นวัวเนื้อได้อิกด้วยเนื่องจากได้ทั้งสองอย่างเลยเหมือนทำงานหนึ่งอย่างแล้วได้รายได้สองกำไรนั่นเองของดีของการทำเกษตรกรประเภทนี้ก็คือสามารถนำน้ำนมจากเต้าวัวโคนมนั้นสามารถมานำส่งไปขายที่ต่างประเทศได้อิกด้วยแล้วต่างประเทศที่ให้การตอบรับมากที่สุดนั่นก็คือประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองเพราะว่าประเทศของเค้านั้นรับประทานนมอย่างน้อยวันละสามถึงสี่ลิตรนั่นเองเลยทำให้ชาวเกษตรกรนั้นมีรายได้เพิ่มมหาศาลอิกด้วยนั่นเองและยังทำให้คนไทยมรายได้และไม่ตกงานอิกด้วยแล้วไม่ต้องไปทำงานให้แรงงานต่างประเทศอิกด้วย

 

 

abocn-equipment

วิธีใช้และวิธีเก็บอุปกรณ์การเกษตรทั่วไป

อุปกรณ์การเกษตรมีด้วยกันหลากหลายชนิดและมีคุณลักษณะประโยชน์ในการใช้งานและการเก็บรักษาที่แตกต่างกันออกไป เช่น มีด มีมีด้วยกันหลายชิดมากไม่ว่าจะเป็น มีดที่เอาไว้สำหรับทำอาหาร มีดที่เอาไว้ปลอกผลไม้ มีดดายหญ้า มีดตัดกิ่งไม้หรือต้นไม้ มีดในการใช้กับการเกษตรนั้นเราจะยกตัวอย่างที่แตกต่างกันออกไป 2 แบบคือ มีดดายหญ้าและก็มีดตักกิ่งไม้ ลักษณะที่เหมาะสมของมีดดายหญ้าคือ ต้องมีขนาดยาว เบา บาง คม ลักษณะที่บอกมานั้นเหมะสมที่สุดในการใช้ดายหญ้าที่สุดแล้ว เพราะมีดยาว จะสามารถดายหญ้าได้ทีละมากๆ มาถึงความเบา ความเบาของมีดจะทำให้ลดแรงต้าน ลดน้ำหลัง และสามารถเบาแรงคนใช้งานได้อีกด้วย ส่วนความบางและคม ความบางและคมนั้นจะสามารถทำให้คนที่ใช้งานลดแรงเสียดทานและและแรงโน้มถ่วงได้ ที่ว่ามาทั้งหมดนี้เป็นคุณลักษณะของมีดดายหญ้า

มาถึงมีดที่ใช้สำหรับการตัดต้นไม้กันบ้าง มีดที่เอาไว้ตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้ก็มีด้วยกันหลากหลายแบบแยกออกกันไปได้อีก แต่เรามาดูคุณลักษณะของมีดตัดต้นไม้ที่เหมาะสมที่สุดกันดีว่าครับมีดสำหรับการตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้นี้ ควรเป็นมีดที่มีความหนา คม หนักพอสมควร และความยาวที่สมดุลกับผู้ใช้เพราะความยาวที่สมดุลนั้นจะช่วยทำให้การตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้ได้สัมพันธ์กับผู้ใช้ มีดตัดต้นไม้หากไม่มีน้ำหนักมากพอก็อาจจะทำให้เราใช้แรงมากจนเกินไปและอาจจะไม้ได้ผลลัพธ์ที่ดีนักกับการใช้งาน

เรามาดูวิธีการดูแลรักษากันบ้างดีกว่าครับ มีดควรดูแลหลังใช้งานทุกครั้ง

1 ควรล้างให้สะอาด

2 เช็ดให้แห้ง

3 ทาน้ำมันหรือน้ำยาเพื่อกันสนิม

ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ใดๆในการเกษตร ทุกอย่างล้วนแล้วมีมีวิธีใช้และวิธีเก็บรักษาที่แตกต่างกันออกไป เราควรใส่ใจในการดูแลรักษาของอุปกรณ์นั้นๆไม่ว่าจะเป็นที่เก็บอุปกรณ์ หากเราเก็บเป็นที่เป็นทางเป็นระเบียบแล้ว การใช้งานในครั้งต่อไปก็จะหาง่ายขึ้นและควรเก็บไว้ในที่ที่มิดชิดพ้นจากมือของเด็กๆทั้งหลาย

abocn-t-bw

เกษตรคือสิ่งสำคัญของวงจรชีวิต

เกษตรถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตเพราะเกษตรถือได้ว่าเป็นปัจจัย 4 ของสิ่งมีชีวิตเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะมนุษย์ โดยไม่ว่าจะเป็นการกินการนอนของมนุษย์ในสมัยนี้ เกษตรก็ถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญและมีส่วนช่วยในการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ได้มากเลยที่เดียว อย่างเช่น การผลิตทางพืช สัตว์ ป่าไม้ และการประมง

การผลิตทางพืช ยกตัวอย่างคร่าวๆให้เห็นได้ชัดคือ

การปลูกข้าว ข้าวถือได้ว่าเป็นพืชที่มีความสำคัญต่อมนุษย์ในส่วนใหญ่โดยที่มนุษย์จะต้องกินข้าวเพื่อดำรงชีวิตและข้าวก็ยังสามารถนำไปแปลรูปได้อีกไม่ว่าจะเป็น ของหวาน ขนม แป้งทำอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมที่มีแอลกอฮอล์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไป

การปลูกพืชผักสวนครัว เช่น ผักต่างๆไม่ว่าจะเป็น มะนาว พริก ขิง ข่า ตะไคร้ เป็นต้น เพื่อนำมาปรุงรสหรือเป็นเครื่องเคียงของอาหารนั้นๆแถมพืชบางชนิด ยังเป็นยาสมุทรไพรที่ช่วยให้หายจากโรคต่างๆได้อีกด้วย

การปลูกป่าไม้หรือต้นไม้ ต้นไม้นอกจากให้อากาศที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ต้นไม้ยังสามารถเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตได้ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือมนุษย์ก็ตาม เช่น นกทำรังอยู่บนต้นไม้ ลิงกินนอนอยู่บนต้นไม้ และสัตว์อื่นๆอีกมากมาย มาถึงมนุษย์กันบ้าง มนุษย์ก็นำไม้จากต้นไม้มาปลูกเป็นที่อยู่อาศัยหรือสร้างเป็นบ้านนั้นเอง อีกทั้งยังสามารถผลิตสิ่งทอ ซึ่งนำมาทำเป็นเครื่องนุ่งห่มได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าต่างๆที่มาจาก ฝ้าย ป่าน ปอ

มาถึงการเกษตรที่เกี่ยวกับ สัตว์ กันบ้าง ได้แก่การเลี้ยงสัตว์เพื่อนำมาทำเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่นการทำไร่ทำนาก็ใช้สัตว์เป็นเครื่องทุ่นแรงในการไถนาควรดิน

และการเกษตรอย่างสุดท้ายก็คือคือการประมง ได้แก่ การจับปลาหรือการเลี้ยงปลามาบริโภคนั้นเอง

การเกษตรที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้นอกจากจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ผลิตแล้ว ยังสามารถเป็นอาชีพ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการลดรายจ่ายสร้างรายได้อีกทั้ง ยังลดการตกงาน มีอาชีพที่มั่นคงและยังยืน